Velký malý princ

Jen bitvy počítám
jak anděl pomsty němý
však uvnitř sebe sám
už toužím po zázemí

Znám siluetu tvou
miláčku copak je ti
když pláčeš do rukou
a voláš po obětí

Jen šrámy na duši
a v sametovém plášti
Prý už mi nesluší
když smutkem čelo svraštím

To je ten úděl spravedlivých
Já velký malý princ
jsem hledal dobro světa
– úděl hrdinů z knih
Jsem velký malý princ
co v oblacích si létá
a na tvých slzách znovu odplouvá

Já hledal svoji zem
ač vím že jiná není
a lásku pod sluncem
si pletl s ochočením

Já hledal dobro tam
kde dobro není k mání
a pro květinu svou
jsem nevšiml si ani

že moje bájná zem
je blíž než jsem kdy tušil
je v tvojí náruči
a v tvojí čisté duši

To je ten úděl spravedlivých…

Text  2010 Jan Matěj Krnínský