Temno

V katedrále šero
tiché desatero
pod klenbami létá – v nebesích

Malým štětcem v dlani
smutek rodných plání
namaloval malíř – mladý mnich

Příšeřím cloní
oči smutných koní
Když má krutost hody – vládne strach

Tyranie tíseň
zakázala píseň
na varhany tiše – sedá prach

Ocelově šedá
opona se zvedá
ale v duši dřímá – naděje

jednou žita stvoly
na bitevních polích
ohlásí že zemi – lépe je

Scénář – osud sám
Tenhle film já znám

Kéž jen můžem říct ať je lásky víc když komet svit nás míjí
Ať už člověk láskou k sobě sám svá přání nezabíjí

Na ulicích šero
žádné desatero
jenom tiší blázni v kravatách

Blahobytu tíseň
zašlapala píseň
na varhany tiše sedá prach

Scénář – osud sám
Tenhle film já znám

Kéž jen můžem říct ať je lásky víc když komet svit nás míjí
Ať už člověk láskou k sobě sám svá přání nezabíjí

Text©2011Jan Matěj Krnínský