Děj obrazů

Proplouvám stínem
Tvých soukolí
Dál spolu plynem
Do údolí
Údolí věčných válek – smíření

Tvé řeky prázdné
z děr pramení
Troufalče – blázne
dej znamení
Znamení kdy je líp v koutě stát
Znamení kdy je líp neprohrát

Z mých dávných snů
zbyla ještě živá víra
Z mých tajemství
skládá se snář
Děj obrazů
kde se nudou neumírá
Tak život můj
popsal kronikář

Proplouvám stínem
tvých soukolí
Opilý vínem
smím cokoli
V údolí věčných válek – smíření

Tvé řeky prázdné
V děj promění
Troufalče – blázne
dej znamení
Znamení kdy je líp v koutě stát
Znamení kdy je líp neprohrát

Text ©2004 Jan Matěj Krnínský
Hudba: ©2004 Jan Švejkar