Rozednění

Rozednění
Probuzení
Bílá místa mlha skrývá
Nepoznaná
Nevídaná
Bílá místa – vše co zbývá

Na mapách tvých
Na pahorcích
Dávno dávno dávno svítá
Slunce sílu nabírá
Tajnou bránu otvírá

Je jak po lásce žízeň a po hříchu strach
– opojná závrať ve výšinách
Je jak v životě vina a po smrti svět
do jehož klína zrodíš se zpět

Bez bílých míst
nedá se číst
v knížce zázraků a přání
S fantazií
touhy žijí
dřív než přijde usínání

V peřinách tvých
Na pahorcích
Dávno dávno dávno den se loučí

Soumrak sílu nabírá
Tajnou bránu otvírá

Je jak…

Text ©2004 Jan Matěj Krnínský
Hudba: ©2004 Jan Švejkar