Po kolenou

Až zhasnou lampy
tvář skryjou stíny
Až úděl přijde tiše po kolenou

Až pošlou účet
za moje viny
Na starý adrese mě nedoženou

Jasný se zdá
proč touha mosty pálí
Jenomže kdo ví co dál
Snad jenom bůh
ale kdo je to Bůh
Země voda a vzduch

Do ticha noci
do prázdna času
zamknu svou hlavu světem unavenou

Skryje mý slzy
déšť dlouhejch vlasů
Až úděl přijde tiše po kolenou

Jasný se zdá
Proč vítr mořem zmítá
Jenomže kdo ví co dál
Snad vím to sám
ale kdo jsem to já
Víra dobrá i zlá

Text ©2004 Jan Matěj Krnínský
Hudba: ©2004 Jan Švejkar